Category - Program -2017

9
Apr

Ambulansavtalet – Vad händer?

Vårdförbundet informerar om förhandlingarna på det privata avtalsområdet.

9
Apr

Hänvisning till annan vårdnivå – En prehospital patientsäkerhetsstudie

Doktorand Erik Höglund, Örebro Universitet om doktorandprojektet inom området vårdsökande som kommer i kontakt med ambulanssjukvården och hänvisas till en annan vårdnivå än just ambulanssjukvården. För att samhället ska kunna använda akutsjukvårdens resurser effektivt behövs ett patientsäkert prioriteringssystem som selekterar behovet av akutsjukvård. Tidigare forskning av sjuksköterskors förmåga att bedöma vårdbehov har visat motstridiga resultat …

9
Apr

Så arbetar 1177 Vårdguiden på telefon

1177 Vårdguiden på telefons uppdrag i relation till 112. En presentation av Eva-Marie Söberg för att öka förståelsen för telefonsjuksköterskans arbete i rådgivningssamtalet. Ge en konkret bild av hur sjuksköterskan arbetar i samtalet, visa flödet i ett samtal och vilka verktyg en telefonsjuksköterska använder sig av.

22
Mar

Europastandard för vägambulans – rapport från pågående revisionsarbete

Joakim Falk; Project Manager, Healthcare, SIS, Swedish Standards Institute Diskussion och information om fortgående revision av EN 1789, om eHälsa samt person-centrerad vård i ambulansen!

22
Mar

Addisonkris – ett livshotande tillstånd.

Addisons sjukdom är en ovanlig hormonell sjukdom och i Sverige finns totalt omkring 1500 personer med denna diagnos. Sjukdomen är oftast autoimmun dvs. immunförsvaret angriper kroppens egen vävnad, i det här fallet binjurebarken, vilket gör att den inte kan producera hormoner. Två av de viktigaste hormonerna är kortisol och aldosteron. Ovanliga orsaker till Addisons sjukdom …

1
Feb

Allt kan man ta ifrån människan. Utom en sak – den yttersta friheten att välja förhållningssätt till det som livet för med sig.

Katharina, vice förbundsordförande på Personskadeförbundet RTP. Katharina berättar om livet efter en trafikolycka i tonåren och att som vuxen brinna för hälsofrämjande arbete och rättvisefrågor via RTP. ”15 år gammal var jag passagerare när jag och min mamma frontalkrockar vid en omkörning. Livet kom att bli en fysisk och psykisk berg- och dalbana. Idag lever …

1
Feb

Sepsis; vanligt och dödligt. Misstänk och behandla tidigt i ambulans.

Angela Bång Docent i vårdvetenskap inom prehospital akutsjukvård, Göteborgs Universitet, driver MISSIS-projektet , ett forskningsprojekt för tidig misstanke av sepsis utanför sjukhus. Ambulanspersonal behöver alltid tänka ” finns infektion i med i bilden?” Har feber eller frossa funnits tidigare vid insjuknandet? Vilka symtom upplever patienten? Förutom detta bör sjuksköterskor få uppföljning med konstruktiv feed back på …

8
Okt

Patients’ experience of being badly treated in the ambulance service

Marie Ahlenius Leg Sjuksköterska, Specialistsjuksköterska Ambulanssjukvård The Swedish healthcare system aims to provide the best care possible, thus fulfilling legal and programme requirements despite the need for reducing costs. This study’s aim has been to acquire deeper understanding of the factors underlying patients’ experience of inappropriate treatment and care or personnel’s problematical attitudes during their …

8
Okt

Hur påverkas det vårdande mötet i ambulanssjukvården när FRAPP används i den dagliga verksamheten?

Denis Jakopovic Leg sjuksköterska, Med.Mag, Universitetsadjunkt Införandet av FRAPP inom ambulanssjukvården kommer att innebära att det kliniska arbetet för personal inom ambulanssjukvården förändras bland annat genom att; övervakningsutrustningen blir en del av patientjournalen, genomförda mätningar/bedömningar kommer att registreras under det vårdande mötet. Implementeringen av nya rutiner och arbetssätt innebär utmaningar för de ansvariga och för …

19
Sep

Prehospitala faktorer associerade med patienter med akut, livshotande bröstsmärta utan trauma

Kristoffer Wibring Ambulanssjuksköterska i Region Halland, som varit delaktig i studie vilken publicerats som artikel i International Journal of Cardiology i Juni 2016. Bröstsmärta är en vanlig orsak bland patienter som kontaktar ambulanssjukvården. Studiens syfte var att identifiera faktorer associerade med ökad risk för en akut, livshotande status bland dessa patienter innan ankomst till sjukhus.