Inrikesminister Anders Ygeman inleder om hot och våld mot ambulanspersonal

19
Sep

Regeringen har tillsatt en blåljusutredning som skall hitta lösning mot det våld blåljuspersonal utsätts för. Inrikesminister Anders Ygeman är ansvarig för denna utredning och är även mycket aktiv i diskussionen kring ambulanspersonalens säkerhet.

Han kommer att inleda kongressen med sin syn på ambulanssjukvården och riskerna inom yrket.

Tid: 25/4 10.15-10.45

Plats: Ballroom

Moderator: Janne Kautto, ordförande Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor