Kan ambulanssjukvården bli mer attraktiv med hjälp av magnetmodellen?

18
Sep

Kan den amerikanska magnetmodellen hjälpa den svenska ambulanssjukvården att behålla sin personal och skapa positiv utveckling? Lyssna Ami Hommel när hon förklarar modellen och fördelarna med denna.

Magnetmodellen skulle kunna leda till engagerade, omvårdnadskompetenta chefer och ledare som satsar på kompetensutveckling inom omvårdnadsområdet för en bättre och säkrare vård, nöjdare patienter och en bättre ekonomi.

Föreläsare: Ami Hommel, Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening

Tid: 25/4 11.00-11.30

Plats: Tält Gul