Spännande föreläsare och föreläsningar på Ambulans2017!

Akutsjukvårdspersonals inre stress, PTSD, beslut och patientsäkerhet
19
Sep

Oscar Hagström

Förstavårdschef i Kokkola (Karleby) Finland

En föreläsning för personal inom akutsjukvård och prehospital sjukvård. Ett aktuellt ämne om hur internationell research visar hur denna personalkategori drabbas av så kallad kognitiv bias, bluffsyndrom samt PTSD som en följd av felaktiga beslut samt yttre och inre stress.

Oscar Hagström menar att detta leder till brister i patientsäkerheten relaterat till att sjukvårdspersonal gravt över- eller underskattar sina verkliga förmågor. Genom att berätta om flertalet självupplevda patientfall och koppla dessa till aktuell research och bakgrundsfakta hoppas föreläsaren att målsättningen för lyssnaren blir:

  • Att lära sig förstå dessa fenomen och personliga brister
  • Att genom självkännedom öka patientsäkerheten vid de beslut som tas för patienten

Tid: 26/4 kl: 15:00-15:30

Plats: Läktaren

Föreläsare: Oscar Hagström, Kokkola Finland.