Prehospital smärtbehandling till höftpatienter baserat på ambulanspersonalens kön

19
Sep

Annika Alm

Leg sjuksköterska och doktorand.

Universitetsadjunkt vid KI Huddinge. Sektionen för Omvårdnad. Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Enligt WHO är målet för hälso- och sjukvården att hela befolkningen har god hälsa och får den vård de behöver på lika villkor. Enligt Annika Alm är kunskapen om skillnader i omhändertagandet av patienter inom ambulanssjukvården beroende på kön begränsad. Målet med studien som här presenteras är därför att beskriva ambulanspersonalens bedömning och smärtbehandling av patienter med höftfraktur baserat på ambulanspersonalens kön och arbetslivserfarenhet.

Den retrospectiva studien av patienter över 65 år med höftfraktur under 2011 som transporterats med ambulans till sjukhus visar att ambulanspersonalens kön inte har någon påverkan på mängden smärtstillande läkemedel som ges till patienter med höftfraktur. Studiens resultat visar däremot att arbetslivserfarenheten har viss påverkan på mängden läkemedel som administreras. Detta måste dock studeras vidare. I studien inkluderades 722 patienter, varav ungefär hälften fått smärtstillande prehospitalt.

Tid: 25/4: 12:45-13:00

Plats: Läktaren

Föreläsare: Annika Alm, Universitetsadjunkt Karolinska Institutet.