Varför behövs en ny organisationsstruktur? Den avancerade mobila sjukvården, är det lösningen?