Prehospitala faktorer associerade med patienter med akut, livshotande bröstsmärta utan trauma

Prehospitala faktorer associerade med patienter med akut, livshotande bröstsmärta utan trauma
19
Sep

Kristoffer Wibring

Ambulanssjuksköterska i Region Halland, som varit delaktig i studie vilken publicerats som artikel i International Journal of Cardiology i Juni 2016.

Bröstsmärta är en vanlig orsak bland patienter som kontaktar ambulanssjukvården. Studiens syfte var att identifiera faktorer associerade med ökad risk för en akut, livshotande status bland dessa patienter innan ankomst till sjukhus.

Studiens titel är ”Prehospital factors associated with an acute life-threatening condition in non-traumatic chest pain patients. A systematic reveiw”. 10 av 1245 studier som identifierats på området inkluderades i denna systematiska review. Dessa studier visade gemensamt starka bevis för hur risken ökade med åldern, manligt kön, ökad hjärtfrekvens, lågt systoliskt blodtryck samt ST-förhöjning eller sänkning på 12-avlednings EKG. Bevisen gällande dyspné, kallsvettighet, blekhet, illamående/kräkning, rökning och anamnes av kronisk hjärtsvikt var däremot ofullständig och inte påtagligt avgörande.

Tid: 25/4 kl 12:15-12:30

Plats: Läktaren

Föreläsare: Kristoffer Wibring, Ambulanssjuksköterska Region Halland.