eHälsa inom ambulanssjukvård – en nationell kartläggning

eHälsa inom ambulanssjukvård – en nationell kartläggning
19
Sep

Veronica Lindström presenterar ett gemensamt forskningsprojekt tillsammans med ehälsomyndigheten, Vårdförbundet, Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Karolinska Institutet. I föreläsningen belyser hon svårigheterna med att finna någon nationell sammanställning avseende nuvarande eHälsa inom ambulanssjukvården trots existerande regleringar och nationella mål för eHälsa. Alla de sjuksköterskor inom ambulanssjukvården som deltagit i detta projekt kommer nu ges möjlighet till återkoppling.

Tid: 25/4: kl: 15:00-15:30

Plats: Läktaren

Föreläsare: Veronica Lindström, Karolinska Institutet.