Paneldiskussion: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) och Cecilia Widegren (M) om Sveriges ambulanssjukvård

24
Okt

wikstrom-widegren

Moderator Bosse Ek från Mitt Universitet kommer att leda paneldiskussionen mellan sjukvårdsministern Gabriel Wikström och moderaten Cecilia Widegren. Diskussionen kommer att fokusera på fyra viktiga ämnen som är aktuella inom ambulanssjukvården idag. Publiken kommer att få möjlighet att ställa frågor efter paneldiskussionen och redan nu kan du skriva dina frågor på sociala medier.

Några frågor som kommer att diskuteras: 

 • Med medborgarnas ökade krav på tillgänglighet och ambulansens begränsade resurser medför att svårt sjuka patienter får idag vänta längre på ambulans än tidigare.
  • Vad anser ni är ambulansens uppdrag?
 • Ambulanssjukvården i Sverige idag saknar beredskap och utbildning i händelse av stora olyckor som t.ex. terrorattacker.
  • Vad anser ni är staten roll i detta för att kunna garantera medborgarna en god tillgång till ambulanssjukvård i händelse av stora olyckor?
 • I Sverige finns inga nationella riktlinjer för hur ambulanssjukvård ska bedrivas.
  • Vilket ansvar anser ni staten har för att alla medborgare ska kunna få en vård på lika villkor enligt hälso och sjukvårdslagen?
 • Utbildning och kompetenshöjande åtgärder för ambulanspersonal varierar stort mellan Landsting och företag.
  • Vad tror ni är orsaken till detta? Hur kan ni från statens sida påverka detta så alla medborgare får den bästa möjliga vården?

Tid: 26/4 kl: 10:15-10:45

Plats: Congress hall

Moderator: Bosse Ek.