Stein Erichsrud

Stein Erichsrud
4
Nov

Stein Erichsrud från Norska statens vägväsen föreläser om trafiksäkerhet, riskmoment och förebyggande åtgärder. Dessutom kommer slutrapporten av åtta års granskning av trafikolyckor där ambulansfordon varit involverade presenteras. Under kongressens två dagar kommer besökare även ha möjlighet att pröva på krocksimulatorn.

Tid: 11:00-11:30

Plats: Tält Gul.

Föreläsare: Stein Erichsrud