Konstfack – Mobil Omvårdnad

Konstfack – Mobil Omvårdnad
5
Nov

Studenterna på Industri Designprogrammet på Konstfack har i år arbetat med fyra olika utgångspunkter i ambulanssjukvården för att hitta områden att förbättra och utveckla. Träffa studenterna i deras monter och prata utveckling. Känn på deras prototyper och inspireras till en framtid med potensial.


–Genom att blanda industridesign studenter med ambulanspersonal kan vi tillsammans se ambulanssjukvården med nya ögon. Studenterna har fördjupat sig aktuell forskning och arbetat med ett patientcentrerat perspektiv vilket resulterar i garanterat förbättrad omvårdnad, berättar Janne Kautto ordförande i RAS.

Studenterna har i sina olika arbetsgrupper haft ett patientfokus och valt att på olika sätt arbeta med att öka patiensens känsla av trygghet under färden. De har åkt med på ambulanspass, undersökt olika idéer tillsammans med ambulanssjuksköterskor, skapat prototyper och scenarier som ger en ökad förståelse för hur patienter upplever ambulansmiljön. Deras olika förslag, se nedan, har stor möjlighet att bidra till en bättre miljö i framtidens ambulanser.

 

Ljus i ambulans: Förbättring av rådande ljussättning inuti ambulansen ger minskad stress och desorientering i en mobil vårdmiljö. Utmaningen har varit att tillgodose patientens behov och samtidigt ge vårdaren bättre möjligheter att utföra sitt arbete och att styra ljus i en mycket varierad arbetsmiljö.

Avskärmning: Med utgångspunkt i hur ambulanspatienter kan känna sig mindre uttittade och iakttagna av personer i omgivningen har störande intryck från omgivningen minimerats för ett ökat fokus på kommunikationen mellan patient och ambulanspersonal.

Barns upplevelse av ambulanssjukvård: Den mobila omvårdnaden är enligt många studier en obehaglig upplevelse för barn. Igenom en interaktiv stressboll skapas en känsla av kontroll och därmed minska stress och istället skapa lugn. Bollens integrerade saturationsmätare gör undersökningen av puls och syresättning mindre allvarsam.

Framtida bedömningsstöd: Efterfrågan av ett digitalt bedömningsstöd är stort inom den svenska e-hälsan handlar detta projekt om ett digitalt bedömningsstöd som kommunicerar med provtagningsinstrument, journalföringssystem och sjukhus – samtidigt i realtid.

Kontaktperson: johan.lantz@student.konstfack.se

Om projektet i Vårdfokus