Förekomst av utbrändhet hos ambulanspersonalen

8
Nov

Anna Ekwall, ambulanssjuksköterska, docent i omvårdnad, Falck
Ambulans AB, Lunds universitet presenterar sin forskning om förekomst av utbrändhet hos ambulanspersonalen.
Graden av utbrändhet har visat sig ha betydelse för personalens vilja att stanna kvar i
organisationen. Personalomsättning har blivit ett allt större problem för sjukvården. Såväl
den intra- som prehospitala akutsjukvården har betydande omsättning bland
sjuksköterskor. Hög personalomsättning kan få konsekvenser för patientsäkerheten då det
finns en risk att de nyanställda inte hinner få tillräckliga erfarenhetsbaserade kunskaper för
det nya ansvaret och uppgifterna.
Tid: 26/4 kl: 13:00-13:15
Plats: Läktaren
Föreläsare: Anna Ekwall, Falck Ambulans.