Misstänka och behandla svår sepsis i ambulanssjukvård

Misstänka och behandla svår sepsis i ambulanssjukvård
8
Nov

Angela Bång, docent i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital vård, vid Högskolan i Borås presenterar sina resultat av studien Missis, ”Misstänka och behandla svår sepsis i ambulanssjukvård”.

Symtomen hos sepsispatienter är ganska allmänna, vilket gör det lätt att misstänka en rad andra åkommor. Genom lyhördhet hos ambulanspersonalen, bra frågor till patienterna eller deras anhöriga kan en  diagnostisering av sepsis tidigare faställas. Studiens syfte är att genom patientens upplevelse skapa en checklista med pedagogiska punkter och viktiga frågor som ambulanspersonalen kan ställa för att så tidigt som möjligt kunna identifiera sepsis.