HIV Sverige

HIV Sverige
8
Nov

HIV-positiva patienter är en patientgrupp som ofta får sämre bemötande och vård av sjukvårdspersonal. HIV Sverige berättar om sjukdomen och risken för smitta vid vård av HIV-positiva patienter i syfte att minska rädslan för smitta hos ambulanspersonal.

Tid: 26/4: 13:45-14:00

Plats: Speakers corner