Prehospitalt bemötande av demenssjuka patienter

8
Nov

Varje dag möter ambulanspersonal i hela landet dementa patienter. En del är glada, en del förvirrande och andra irriterade. Hur kan ambulanssjukvården bli bättre på att bemöta patientgruppen som hela tiden växer. Lägg till på detta alla anhöriga som behöver stöd i den akuta situationen. Hans-Inge Lindeskov från Demensförbundet kommer och ger sin bild av vilka tips och åtgärder ambulanssjukvården kan göra för att bli ännu bättre på att ge god omvårdnad till våra dementa i samhället.

Tid: 25/4 kl 11:45-12:15

Plats: Speakers Corner

Föreläsare: Hans-Inge Lindeskov, Demensförbundet