Paneldebatt – 112 Utredningen

9
Nov

Regeringen har startat en utredning för att reda ut frågan om statlig larmtjänst. Hur skall framtidens 112 ärrenden hanteras och vem ska ha rätten att bedriva utlarmning och prioritering av inkommande larm. Kan SOS Alarm larma ut polisen vid Prio 1? Frågorna är många och under debatten kommer våra deltagare att reda ut några frågetecken och samtidigt skapa fler. Hanna Andre statlig utredare i 112-utredningen kommer att inleda ämnet. Medverkar gör Gunnar Bergström, SOS Alarm AB, Jan Wisén, MSB, David Amour, Sjukvårdens larmcentral och Thomas Mehralizade, IVO.

Några frågeställningar som skall diskuteras:

  • Vilken kompetens krävs på en larmcentral? Vilken kompetens bör kunna krävas på en larmcentral?
  • Hur enhetligt kan ett beslutsstöd vara? Hur ser ni på beslutstödets utformning nationellt och regionalt? Bör varje landsting ha egenrätt till utformning av ett eget beslutstöd?
  • Är det möjligt att införa en reglering som innebär att den nationella alarmeringsfunktionen ges ensamrätt till att ta emot och behandla larm i de fall det är nödvändigt med omedelbara insatser av samhällets hjälporgan? Går det i praktiken att separera dessa larm (larm som kräver omedelbara insatser visavi övriga larm) från andra larm?

Inledning Hanna Andre, 112-utredare, 5 min
Debattörer:

  • Gunnar Bergström, Key Account Manager 112/Alarmeringsavtalet, SOS Alarm AB
  • Jan Wisen, Biträdande avdelningschef Avdelningen för Utveckling av beredskap, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Per Andersson, Sjukvårdens larmcentral, Akademiska Sjukhuset
  • Thomas Mehralizade, Chef, avd. syd och sydöst Inspektionen för Vård och Omsorg

 

Tid: 25/4 15:45-16:30

Plats: Ballroom
Moderator: Beatrice Palmgren, ambulanssjuksköterska, ledamot i RAS