Vad lär vi av anmälningsfallen inom ambulanssjukvården?

Vad lär vi av anmälningsfallen inom ambulanssjukvården?
9
Nov

Inspektionen för vård och omsorg hanterade under 2015 49 stycken lex Maria ärenden rörande ambulanssjukvården i riket. Vad händer med resultatet av dessa och vilka lärdomar kan vi ta av granskningarna?

Tid: 26/4 kl: 13:30-14:00

Plats: Congress hall

Föreläsare: Thomas Mehralizade.