Först i världen med att koppla samman radiokommunikationssystemen mellan Sverige och Norge.

Först i världen med att koppla samman radiokommunikationssystemen mellan Sverige och Norge.
30
Jan

Sammankopplingen mellan NØdnet och Rakel har underlättat att samverka över gränsera för ambulanssjukvården och andra aktörer som Polis och Räddningstjänst. I mars kommer blåljusaktörer att kunna samverka direkt med sina Norska motsvarigheter via Rakel. Vad innebär det för samverkan i grannlänen men även för de län som inte gränsar till Norge? Vad behöver man tänka på när man arbetar över gränsen? Vilken metodik och vilka talgrupper används? Och vilka möjligheter ger det?

Tid: 26/4 kl: 11:45-12:15

Plats: Speakers corner

Föreläsare: Mikael Abbemo som är handläggare och expertstöd i Rakel på Socialstyrelsen samt Urban Rönnqvist kundansvarig på MSB – Rakel och ledningssystem.