Sepsis; vanligt och dödligt. Misstänk och behandla tidigt i ambulans.

Sepsis; vanligt och dödligt. Misstänk och behandla tidigt i ambulans.
1
Feb

Angela Bång

Docent i vårdvetenskap inom prehospital akutsjukvård, Göteborgs Universitet, driver MISSIS-projektet , ett forskningsprojekt för tidig misstanke av sepsis utanför sjukhus.

Ambulanspersonal behöver alltid tänka ” finns infektion i med i bilden?” Har feber eller frossa funnits tidigare vid insjuknandet? Vilka symtom upplever patienten? Förutom detta bör sjuksköterskor få uppföljning med konstruktiv feed back på sina bedömningar, för att på det sättet utbildas i detta svårtolkade och allvarliga tillstånd.

Blodförgiftning orsakas av en infektion, men beror på reaktion från immunsystemet när bakterier kommit ut i blodet. Eftersom symtomen inte är typiska för infektion, kan de missbedömas, speciellt om inte feber finns.

Angela berättar hur de arbetar med en checklista och en hypotes om att förstärka patientens upplevelse. Människor söker för sina symtom! Vi människor lever i symbios med vår egen kropp och det faktum att man larmar ambulans måste tas på allvar i varje fall.Tillståndet är både vanligt och allvarligt. Lika vanligt som hjärtinfarkt, men med 5 till 10 gånger större risk att dö (25-50% jämfört med 5%).  Behandling med syrgas, vätska och antibiotika tidigare i förloppet kan förhindra att kroppens viktiga organ börjar svikta, men vi måste misstänka blodförgiftning först! Symtomen vid svår blodförgiftning varierar!

– plötslig försämring med försämrat allmäntillstånd, känns inte igen av närstående, svår att nå i kommunikationen, kan ha haft feber och frossa tidigare i sitt sjukdomsförlopp, plötsligt blivit muskelsvag och matt! , ny förändring i mentalt tillstånd, andningspåverkan med takypné över 20 – observandum!, svår ny smärta i buken eller annan kroppsdel, illamående, kräkningar. Symtombilden är svårtolkad! Alla symtom finns inte hos alla patienter och inte hela tiden.

Tid: 26/4 kl: 15:00-15:30

Plats: Tält Vit.

Föreläsare: Angela Bång, Göteborgs Universitet.