Hänvisning till annan vårdnivå – En prehospital patientsäkerhetsstudie

Hänvisning till annan vårdnivå – En prehospital patientsäkerhetsstudie
9
Apr

Doktorand Erik Höglund, Örebro Universitet om doktorandprojektet inom området vårdsökande som kommer i kontakt med ambulanssjukvården och hänvisas till en annan vårdnivå än just ambulanssjukvården.

För att samhället ska kunna använda akutsjukvårdens resurser effektivt behövs ett patientsäkert prioriteringssystem som selekterar behovet av akutsjukvård. Tidigare forskning av sjuksköterskors förmåga att bedöma vårdbehov har visat motstridiga resultat och få svenska studier har undersökt vilka som hänvisas av ambulanssjukvården och om detta medför någon risk för de vårdsökande som hänvisats.

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att beskriva vilka som hänvisas till annan vårdnivå än ambulanssjukvård samt vilka av dessa som behövt söka akutsjukvård igen inom sju dygn efter hänvisningen.

Forskningsprojektet avser också att beskriva de vårdsökandes och sjuksköterskornas upplevelser av hänvisning till annan vårdnivå än ambulanssjukvård.

Tid: 25/4 kl 12:00 -12:15

Plats: Läktaren

Föreläsare: Erik Höglund, Doktorand Örebro Universitet.