1177 Vårdguiden

24
Apr

Har du någonsin i din yrkesverksamma karriär upplevt att det varit svårt att få en bra anamnes på en patient som du har framför dig i hemmet eller annan vårdplats? Hur mycket svårare skulle denna inhämtning av information vara om du dessutom inte ser patienten framför dig? Marie Söberg kommer att ge oss en verksamhetspresentation av 1177 Vårdguiden och hur deras arbete sker i samband med att hjälpsökande ringer på hjälp. Ta chansen att lära dig mer om en av ambulanssjukvårdens samverkanspartners.

Tid: 26/4 kl: 11:00-11:30

Plats: Läktaren

Föreläsare: Marie Söberg, 1177-Vårdguiden.