Keynote Debatt kring hot och våld

26
Apr

 

 

Bakgrund: Diskussionen om hot och våld är splittrad. Vad är innebär begreppet egentligen? Vilket är vanligast förekommande? Den statistik vi har idag visar på att nästa 95% av alla händelser är relaterade till intoxikerade patienter med psykiatriska besvär. Platserna är oväntat många i bostad eller annan miljö där ambulanspersonalen är ensamma med patienten. Det finns ytterst få om inga rapporter av våld från grupper av människor på allmän plats mot ambulanspersonal. Falck och Samariten rapporterar om 3 stenkastningar under en 10 årsperiod, som varit enskilda händelser.

Moderator: Eva Styrwoldt, ambulanssjuksköterska
Inledningstalare: Eva Forsroos, utbildningsledare SLL Psykiatri
Deltagare:
Ronald Krantz, SOS Alarm AB
Marie Ljungberg-Schött (M), landstingsråd Stockholms Läns Landsting
Johan Larsson, vice ordförande Vårdförbundet
Svante Sörensson, stationschef AISAB Vällingby
Sven Engqvist, VD, Falck Ambulans Sverige

Tid: 15:45-16:30 (Med tid för förlängning 10 min)

Plats: Congresshall