Program

Tisdag 25 april
TidProgrampunktPlats
08:00-17:30Mässhallen öppen
08:00-10:00Registrering och frukostMässhallen
10:00-10:15Välkomna till Ambulans2017 - Kongressansvariga & Janne KauttoBallroom
10:15-10:45Inrikesminister Anders Ygeman inleder om hot och våld mot ambulanspersonalBallroom
11:00-11:30Kan ambulanssjukvården bli mer attraktiv med hjälp av magnetmodellen? - Ami Hommel, Svensk sjuksköterskeföreningTält gul
Stress och prestation i extrema situationer prehospitalt - Fredrik GranholmLäktaren
Ambulans SM Lag 1 och 2
Presentation av nationella traumavårdsriktlinjer - Fredrik Linder, Säker traumavårdTält Vit
11:45-12:15Personcentrerad vård - Johan Larson, VårdförbundetBallroom
Addisonkris, ett livshotande - Eva Rafner, Svenska Addison föreningen Speakers corner
Prehospitalt bemötande av demenssjuka patienter - Hans-Inge Lindeskog, Demensförbundet Speakers corner
12:00-13:15LUNCHMässhallen
12:00-12:15Hänvisning till annan vårdnivå - En prehospital patientsäkerhetsstudie, Erik HöglundLäktaren
12:15-12:30Prehospitala faktorer associerade med patienter med akut, livshotande bröstsmärta utan trauma, Kristoffer WibringLäktaren
12:30-12:45What an ambulance nurse needs to know: from educational content to critical incidents, Helena SjölinLäktaren
12:45-13:00Prehospital smärtbehandling till höftpatienter baserat på ambulanspersonalens kön, Annika AlmLäktaren
13:00-13:15Hur påverkas det vårdande mötet i ambulanssjukvården när FRAPP används i den dagliga verksamheten? Denis JakopovicLäktaren
12:15-13:15Årets magisteruppsatser 2016:Speakers corner
Ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda i ambulans under prio 1 uppdrag - Peter Fredriksson & Tomas Gustavsson
Ambulanssjuksköterskors erfarenhet av att arbeta i glesbygd och tätortsnära landsbygd - Åsa Eliasson & Monica Larsson
Kvalitetsgranskning av ambulansjournaler, En retrospektiv journalgranskningsstudie - Martin Lindfors
Prehospital Psykiatrisk Resurs, bedömning och behandling av patienter med psykiatriska symtom prehospitalt - Ola Alfredsson & Jennie Andersson
13:30-14:00Varför behövs en ny organisationsstruktur - Sven Engquist, Falck AmbulansBallroom
Hur kan man förbättra kommunikationen mellan olika avdelningar på sjukhuset och ge bättre patientvård - Kenneth Nilsson, Vasa Centralsjukhus/MSBSpeakers corner
Ambulans SM Lag 3 och 4
14:15-14:45Årsmöte RAS - Riksföreningen för ambulanssjuksköterskorTält vit
Prehopitala drönare - en workshop, Sebastian Wallman & Jan Björn, FlyPulseSpeakers corner
Vilda Västen - En workshop om framtidens ledningsvästar, utrustningsvästar samt ballistiska västar för svensk ambulanssjukvård, Tony Sundberg och Pasi Marjala, Ferno/ReflectilTält gul
14:15-15:00Sjukvårdens larmcentral - Hans Blomberg, Akademiska Sjukhuset Läktaren
15:00-15:30Ambulans SM Lag 5 och 6
FIKAMässhall
Heathcare in Danger - Hanna Kaade, WHO och Röda KorsetTält gul
E-hälsa inom ambulanssjukvården - en nationell kartläggning - Veronica Lindström, Karolinska InstitutetLäktaren
En konceptbeskrivning av Ambulanssjukvårdens Single Responders - Euan Morin, Single Responder nätverketTält vit
15:00-15:15Orosanmälan - Axel MobergSpeakers Corner
15:15-15:30Ett förhållningssätt till livet - Katharina Jansson, PersonskadeförbundetSpeakers Corner
15:45-16:30Paneldebatt kring 112 utredningen - Gunnar Bergström, SOS-Alarm AB, Jan Wisén, MSB, Per Andersson, Sjukvårdens larmcentral, Hanna André, Regeringskansliet, Thomas Mehralizade, IVOBallroom
16:30-17:30After-congress mingel, baren öppen i mässhallenMässhall
19:00-02:00FestmiddagBallroom
Onsdag 26 april
TidProgrampunktPlats
08:00-16:30Mässhallen öppen
08:00-10:00Registrering och frukostMässhallen
10:15-10:45Debatt kring framtidens ambulanssjukvård- Gabriel Wikström (S) och Cecilia Widegren (M)Congress hall
11:00-11:301177 Vårdguiden, verksamhetsbeskrivning - Eva-Marie Söberg, så arbetar 1177 Vårdguiden på telefonLäktaren
Trafiksäkerhet - Stein Erichsrud, Norska haverikommissionen Tält gul
Prehospitalt ultraljud -LaerdalTält vit
AmbulansSM - RAS möter Samariten Landskrona
11:45-12:15Radiokommunikationssystem mellan Sverige och Norge- Mikael Abbemo, Socialstyrelsen & Urban Rönnqvist, MSB- Rakel och ledningssystemSpeakers corner
Prehospital Catalan Ambulance Service - Sergio Cazorla, Catalan EMS ServicesCongress hall
12:00-13:15LUNCHMässhallen
12:00-12:30AmbulansSM - Falck Stockholm möter Samariten Stockholm
12:15-12:30Forskningspresentation- Veronica VicenteLäktaren
12:30-12:45Forskningspresentation- Robert IvicLäktaren
12:45-13:00Forskningspresentation- Jakob LedermanLäktaren
13:00-13:15Forskningspresentation- Anna EkwallLäktaren
12:30-13:00Europastandard för vägambulans – rapport från pågående revisionsarbete -Joakim Falk, SISSpeakers corner
13:30-14:00Vad lär vi oss av anmälningsfallen -Thomas Mehralizade- Inspektionen för vård och omsorgCongress hall
AmbulansSM RAS möter Falck Stockholm. Prisutdelning kl 14:10
13:30-13:45 Praktiskt kommunikationsstöd att använda i akuta situationer -Helena Lif, HSO FunktionshinderrörelsenSpeakers Corner
13:45-14:00HIV - överdriven eller befogad rädsla - Peter Månehall, HIV SverigeSpeakers Corner
14:15-14:45Det nya ambulansavtalet och pågående förhandlingar - VårdförbundetSpeakers corner
Praktiskt arbete med hjärtkompression vid akutläkarbilen i Stockholm, Alere Tält gul
Vilda Västen -En workshop om framtidens ledningsvästar, utrustningsvästar samt ballistiska västar för svensk ambulanssjukvård,Tony Sundberg och Pasi Marjala, Ferno/ReflectilTält vit
Professionsetik ur prehospital perspektiv - Anna Forsberg, Lunds UniversitetLäktaren
15:00-15:30FIKAMässhallen
Sepsis - Vanligt och dödligt, Misstänk och behandla tidigt i ambulans - Angela Bång, Göteborgs UniversitetTält vit
Att överleva vardagen - Om arbetsmiljö i ambulansen, AmbulansproduktionTält gul
Akutsjukvårdspersonals inre stress, PTSD, beslut och patientsäkerhet- Oskar Hagström, Förstevårdschef Ambulansen FinlandLäktaren
Prisutdelning Ambulans SM
15:00-15:15Organisationen och vårdarbetet under och efter terrordådet i Stockholm - Kamratstödjare Agneta Peterson & Mats Höög, Falck Ambulans AB. Speakers corner
15:15-15:30Hur bemöter du den suicidala patienten? Hur kan du få stöd i din bedömning av alvarlighetsggraden? - MIND Speakers corner
15:45-16:30Keynotedebatt kring hot och våld - Lena Forsroos, SLL, Ronald Krantz, SOS-Alarm, Marie Schött-Ljungberg, landstingsråd Moderaterna, Johan Larsson, Vårdförbundet, Sven Engquist, Falck Ambulans.Congress hall