Tag - #amb17

24
Apr

Ambulanssjuksköterskors erfarenhet av att arbeta i glesbygd och tätortsnära landsbygd

Bakgrund: Det är långa avstånd i Västerbottens inland och 11 av 14 ambulansstationer har genomsnittliga transportsträckor som överstiger 90 km per uppdrag. De avstånd som förekommer i glesbygd och tätortsnära landsbygd innebär långa framkörningstider till patienten och längre tid innan ankomst till närmsta vårdenhet eller sjukhus, än i tätort eller storstäder. Tidigare studier har visat att det var …

21
Apr

Presskontakt Ambulans2017

Under 2 dagar möts över 1000 personer från norden och Sveriges ambulanssjukvård på Scandic InfraCity utanför Stockholm. Inrikesministern inviger i år kongressen och flera myndigheter deltar. Vi ser gärna att media och press deltar i kongressen. Om ni har intresse av att besöka oss eller kontakta oss finner ni kontaktuppgifter här.   Janne Kautto, ordförande …

20
Apr

Prov kör Nilssons nya XC90 på Ambulans2017

Passa på att provköra Nilssons nya XC90 ambulans på Ambulans2017. Anmäl din provkörning i Nilssons monter inne i mässhallen. Utanför kongresshallen finns en manövergård för test av vad XC90 ambulansen smidighet och ute på E4 kan ni prova stabiliteten av det nya chassit. Kontakta Louise Larsson på Nilsson för att få veta mer! Begränsat antal …

18
Apr

Ambulansfesten

På tisdag kväll kl 19.00 inbjuder vi till kongressmiddagen i Ballroom, som bokas tillsammans med din ordinarie bokning. Förbokning krävs. Valfri klädsel, helst ren och inte grön. 😉 Under kvällen äter vi en trevlig middag tillsammans i Ballroom och lyssnar på bandet DuoJag som lirar i timmar för att underhålla oss och skapa en trevlig …

14
Mar

Träffa din nya arbetsgivare på Ambulans2017

Under Ambulans2017 finns det möjlighet att träffa flera olika arbetsgivare från hela landet. Såväl som landsting och privata bolag finns på mässgolvet med olika aktiviteter. Funderar du på att börja arbeta inom ambulanssjukvården eller är du redan påväg in som student. Ta med dig ditt CV, körkort och andra dokument du behöver. Glöm inte ditt …

9
Nov

Vad lär vi av anmälningsfallen inom ambulanssjukvården?

Inspektionen för vård och omsorg hanterade under 2015 49 stycken lex Maria ärenden rörande ambulanssjukvården i riket. Vad händer med resultatet av dessa och vilka lärdomar kan vi ta av granskningarna? Tid: 26/4 kl: 13:30-14:00 Plats: Congress hall Föreläsare: Thomas Mehralizade.

9
Nov

What an ambulance nurse needs to know : from educational content to critical incidents

Sjölin, Helena Ambulance personnel today are highly trained and perform specialized care. There are high expectations with respect to knowledge and competence of the Registered Nurses, RNs, in ambulance care, as they possess a medical responsibility for patient care in this setting. The overall aim of this thesis was to explore the training for RNs …

9
Nov

Personcentrerad vård

Vårdförbundet vill se en personcentrerad vård med jämlik hälsa som det övergripande målet. Det är det mest framgångsrika sättet att ta vara på vårdens möjligheter och möta befolkningens hälsoutmaningar. Vårdförbundets vice förbundsordförande Johan Larson kommer och presenterar Vårdförbundets lösningar och värdegrunder i en ambulanskontext. Personcentrerad vård och jämlik hälsa – Vårdförbundets idé om vården: Alla …

9
Nov

Paneldebatt – 112 Utredningen

Regeringen har startat en utredning för att reda ut frågan om statlig larmtjänst. Hur skall framtidens 112 ärrenden hanteras och vem ska ha rätten att bedriva utlarmning och prioritering av inkommande larm. Kan SOS Alarm larma ut polisen vid Prio 1? Frågorna är många och under debatten kommer våra deltagare att reda ut några frågetecken …

8
Nov

Prehospitalt bemötande av demenssjuka patienter

Varje dag möter ambulanspersonal i hela landet dementa patienter. En del är glada, en del förvirrande och andra irriterade. Hur kan ambulanssjukvården bli bättre på att bemöta patientgruppen som hela tiden växer. Lägg till på detta alla anhöriga som behöver stöd i den akuta situationen. Hans-Inge Lindeskov från Demensförbundet kommer och ger sin bild av vilka …