Tag - ambulans

26
Apr

Keynote Debatt kring hot och våld

    Bakgrund: Diskussionen om hot och våld är splittrad. Vad är innebär begreppet egentligen? Vilket är vanligast förekommande? Den statistik vi har idag visar på att nästa 95% av alla händelser är relaterade till intoxikerade patienter med psykiatriska besvär. Platserna är oväntat många i bostad eller annan miljö där ambulanspersonalen är ensamma med patienten. …

24
Apr

Kvalitetsgranskning av ambulansjournaler – En retrospektiv journalgranskningsstudie

Ambulanssjuksköterskan har en komplex arbetssituation, hon ska självständigt bedöma och behandla akuta tillstånd hos patienten. Arbetet försvåras av flera faktorer, tiden med patienten är i regel kort, möjligheten till rådfrågning är liten, utrymmet och tillgången till hjälpmedel är begränsade. Trots det ställs höga krav på vården i ambulansen, många gånger samma krav som på vården på en akutmottagning. Ett …

24
Apr

Ambulanssjuksköterskors erfarenhet av att arbeta i glesbygd och tätortsnära landsbygd

Bakgrund: Det är långa avstånd i Västerbottens inland och 11 av 14 ambulansstationer har genomsnittliga transportsträckor som överstiger 90 km per uppdrag. De avstånd som förekommer i glesbygd och tätortsnära landsbygd innebär långa framkörningstider till patienten och längre tid innan ankomst till närmsta vårdenhet eller sjukhus, än i tätort eller storstäder. Tidigare studier har visat att det var …

21
Apr

Presskontakt Ambulans2017

Under 2 dagar möts över 1000 personer från norden och Sveriges ambulanssjukvård på Scandic InfraCity utanför Stockholm. Inrikesministern inviger i år kongressen och flera myndigheter deltar. Vi ser gärna att media och press deltar i kongressen. Om ni har intresse av att besöka oss eller kontakta oss finner ni kontaktuppgifter här.   Janne Kautto, ordförande …

20
Apr

Prov kör Nilssons nya XC90 på Ambulans2017

Passa på att provköra Nilssons nya XC90 ambulans på Ambulans2017. Anmäl din provkörning i Nilssons monter inne i mässhallen. Utanför kongresshallen finns en manövergård för test av vad XC90 ambulansen smidighet och ute på E4 kan ni prova stabiliteten av det nya chassit. Kontakta Louise Larsson på Nilsson för att få veta mer! Begränsat antal …

18
Apr

Ambulansfesten

På tisdag kväll kl 19.00 inbjuder vi till kongressmiddagen i Ballroom, som bokas tillsammans med din ordinarie bokning. Förbokning krävs. Valfri klädsel, helst ren och inte grön. 😉 Under kvällen äter vi en trevlig middag tillsammans i Ballroom och lyssnar på bandet DuoJag som lirar i timmar för att underhålla oss och skapa en trevlig …

14
Mar

Träffa din nya arbetsgivare på Ambulans2017

Under Ambulans2017 finns det möjlighet att träffa flera olika arbetsgivare från hela landet. Såväl som landsting och privata bolag finns på mässgolvet med olika aktiviteter. Funderar du på att börja arbeta inom ambulanssjukvården eller är du redan påväg in som student. Ta med dig ditt CV, körkort och andra dokument du behöver. Glöm inte ditt …

10
Mar

Falck Stockholm skickar medarbetare till #Ambulans2017

Idag blev det klart att Falck Sverige erbjuder samtlig personal i Stockholm att åka på #ambulans2017. Ni som jobbar på Falck kontakta er närmsta chef omgående! Läs mer om kongressen på www.ambulans2017.se.

9
Nov

Personcentrerad vård

Vårdförbundet vill se en personcentrerad vård med jämlik hälsa som det övergripande målet. Det är det mest framgångsrika sättet att ta vara på vårdens möjligheter och möta befolkningens hälsoutmaningar. Vårdförbundets vice förbundsordförande Johan Larson kommer och presenterar Vårdförbundets lösningar och värdegrunder i en ambulanskontext. Personcentrerad vård och jämlik hälsa – Vårdförbundets idé om vården: Alla …

8
Nov

Prehospitalt bemötande av demenssjuka patienter

Varje dag möter ambulanspersonal i hela landet dementa patienter. En del är glada, en del förvirrande och andra irriterade. Hur kan ambulanssjukvården bli bättre på att bemöta patientgruppen som hela tiden växer. Lägg till på detta alla anhöriga som behöver stöd i den akuta situationen. Hans-Inge Lindeskov från Demensförbundet kommer och ger sin bild av vilka …