Tag - ambulansavtal

9
Apr

Ambulansavtalet – Vad händer?

Vårdförbundet informerar om förhandlingarna på det privata avtalsområdet.

9
Nov

Personcentrerad vård

Vårdförbundet vill se en personcentrerad vård med jämlik hälsa som det övergripande målet. Det är det mest framgångsrika sättet att ta vara på vårdens möjligheter och möta befolkningens hälsoutmaningar. Vårdförbundets vice förbundsordförande Johan Larson kommer och presenterar Vårdförbundets lösningar och värdegrunder i en ambulanskontext. Personcentrerad vård och jämlik hälsa – Vårdförbundets idé om vården: Alla …