Tag - säkervård

9
Apr

Ambulansavtalet – Vad händer?

Vårdförbundet informerar om förhandlingarna på det privata avtalsområdet.

9
Apr

Hänvisning till annan vårdnivå – En prehospital patientsäkerhetsstudie

Doktorand Erik Höglund, Örebro Universitet om doktorandprojektet inom området vårdsökande som kommer i kontakt med ambulanssjukvården och hänvisas till en annan vårdnivå än just ambulanssjukvården. För att samhället ska kunna använda akutsjukvårdens resurser effektivt behövs ett patientsäkert prioriteringssystem som selekterar behovet av akutsjukvård. Tidigare forskning av sjuksköterskors förmåga att bedöma vårdbehov har visat motstridiga resultat …

9
Apr

Så arbetar 1177 Vårdguiden på telefon

1177 Vårdguiden på telefons uppdrag i relation till 112. En presentation av Eva-Marie Söberg för att öka förståelsen för telefonsjuksköterskans arbete i rådgivningssamtalet. Ge en konkret bild av hur sjuksköterskan arbetar i samtalet, visa flödet i ett samtal och vilka verktyg en telefonsjuksköterska använder sig av.

22
Mar

Europastandard för vägambulans – rapport från pågående revisionsarbete

Joakim Falk; Project Manager, Healthcare, SIS, Swedish Standards Institute Diskussion och information om fortgående revision av EN 1789, om eHälsa samt person-centrerad vård i ambulansen!

22
Mar

Addisonkris – ett livshotande tillstånd.

Addisons sjukdom är en ovanlig hormonell sjukdom och i Sverige finns totalt omkring 1500 personer med denna diagnos. Sjukdomen är oftast autoimmun dvs. immunförsvaret angriper kroppens egen vävnad, i det här fallet binjurebarken, vilket gör att den inte kan producera hormoner. Två av de viktigaste hormonerna är kortisol och aldosteron. Ovanliga orsaker till Addisons sjukdom …

8
Okt

Hur påverkas det vårdande mötet i ambulanssjukvården när FRAPP används i den dagliga verksamheten?

Denis Jakopovic Leg sjuksköterska, Med.Mag, Universitetsadjunkt Införandet av FRAPP inom ambulanssjukvården kommer att innebära att det kliniska arbetet för personal inom ambulanssjukvården förändras bland annat genom att; övervakningsutrustningen blir en del av patientjournalen, genomförda mätningar/bedömningar kommer att registreras under det vårdande mötet. Implementeringen av nya rutiner och arbetssätt innebär utmaningar för de ansvariga och för …