Tag - sr

24
Apr

En konceptbeskrivning av Ambulanssjukvårdens Single Responders

Single Responderverksamheten växer i Sverige. Debatten kring dessa vara eller ickevara blir ofta polariserad. Vad vet vi om nyttan av dessa enheter? Vilka för- och nackdelar finns och hur går vi vidare för att få ett tydligare nationellt konsensus i begrepp och arbetsbeskrivning? Tid: 25/4 kl: 15:00-15:30 Plats: Tält Vit Moderator: Euan Morin, ambulanssjuksköterska Sörmland.